Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2019

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem.

Szkolenie adresowane jest do 10 osób - pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu). Szkolenie przeprowadzone będzie  w wymiarze 16 godzin akademickich (2 dni).
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem, przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji, omówienie sposobów postępowania z ryzykiem i jego kontroli. Przedmiotem szkolenia jest zarówno dokumentacja kontroli zarządczej (m.in. zarządzania, samoocena, identyfikacja i analiza ryzyka), jak i przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych. Szkolenie zawiera: komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie dla uczestników, przerwy kawowe, obiad, konsultacje e-mailową po szkoleniu dotyczące zagadnień omawianych przez trenera podczas zajęć.

Szkolenie odbędzie się na terenie Politechniki Lubelskiej, nie później niż w połowie listopada 2019 roku.

Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 
Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Biuro Podawcze Politechniki Lubelskiej (budynek Rektorat), w terminie  do dnia  19 czerwca 2019 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Kołbut
Data utworzenia:2019-05-22
Data publikacji:2019-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kołbyt
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Kuś
Liczba odwiedzin:640